KOLEJOVÉ BRZDY

Kolejové brzdy (KB) jsou určeny k regulaci rychlosti spouštěných železničních vozů na automatizovaných spádovištích seřaďovacích nádraží, nebo také ke snižování rychlosti vozů jako samostatné ručně ovládané brzdy na malých spádovištích, vlečkách apod..

Zajišťujeme komplexní dodávky a servis elektropneumatických, mechanických, elektromechanických a hydraulických kolejových brzd. Díky širokému sortimentu můžeme nabídnout mnoho různých řešení od nejjednodušší mechanizace až po komplexní automatizaci procesů třídicích prací na spádovištích.

Na základě našich mnoholetých zkušeností jsme schopni zajistit také vývoj a výrobu speciálních a nestandardních řešení podle požadavků zákazníka.

Základní nabídka kolejových brzd:


JKB - Jednokolejnicová elektropneumatická kolejová brzda

JKB-U - Jednokolejnicová elektropneumatická kolejová brzda univerzální

DKB - Dvoukolejnicová elektropneumatická kolejová brzda

OKB - Oblouková elektropneumatická kolejová brzda

TKB - Tíhová elektropneumatická kolejová brzda

TKB-H - Tíhová hydraulická kolejová brzda

PKB - Pružinová kolejová brzda - mechanická

ZKB-E - Zajišťovací elektromechanická kolejová brzda

Speciální řešení pro kolejové brzdy:
- snížení hlučnosti
- automatická regulace výstupní rychlosti

 

Možnosti použití jednotlivých typů brzd:

  klikněte pro zvětšení