OSJ-3

OVLÁDACÍ SOUPRAVA KOLEJOVÝCH BRZD

 

OSJ-3 slouží k ovládaní množství a tlaku stlačeného vzduchu potřebného pro funkci dvousilových elektropneumatických kolejových brzd s dvoukomorovými válci. Ovládací souprava umožňuje přesnou pětistupňovou regulaci přítlačné síly brzdných trámců. 

Ovládací skříň je shodná s předchozím konstrukčním typem OSJ-2, oproti které OSJ-3 nemá tlakové jímky. Nezbytná zásoba tlakového vzduchu je vytvořena ve zkapacitněném potrubí umístěném v zemi pod ovládací soupravou.

Regulace brzdné síly v pěti stupních se dosahuje střídavým plněním a vypouštěním dvou oddělených souběžných potrubí kolejové brzdy vzduchem o různém tlaku. Nastavení jednotlivých brzdných stupňů se nijak neseřizuje.

 

Technické parametry

Rozměry  [mm]:  913 x 563 x 723 

Hmotnost (bez potrubí): 230 kg

Napětí ovládacích obvodů: 2 = 24 V / IT  (SELV)

Napětí pro ohřívací těleso a zásuvku: 2 ~-50 Hz, 230 V / IT  bez uzemnění (el. oddělení)

 

Provedení :

OSJ-3 se vyrábí v pravém a levém provedení podle směru otočení plnících otvorů. (Provedení se určuje podle strany, na které se nacházejí vývody k potrubí brzdy při pohledu od přívodního potrubí směrem ke skříni ovládací soupravy.)

 

Výhody použití ovládacích souprav typu OSJ-2 nebo OSJ-3 oproti staršímu typu EPV 55 (manometrický regulátor):

- zjednodušení údržby - odpadá seřizování manometrických regulátorů tlaku, při trvale stabilní regulaci tlaku v zadaných hodnotách

- zkrácení časové prodlevy při odbrzdění a tím zpřesnění hodnot dosahovaných výjezdových rychlostí odvěsů z brzd, které se projeví zejména při automatizaci spádoviště

- odstranění tlakových nádob, které snižuje pořizovací náklady a výrazně snižuje náklady na provoz a údržbu ovládací soupravy

- zlepšení přístupu k jednotlivým komponentům regulační skříně při údržbě a opravách

- soustředění rozhodující části elektrovýzbroje na společnou přístrojovou desku v čele skříně k usnadnění instalace, kontroly a údržby

- přemístění manometrů z výstupního potrubí vzduchových jímek pod kryt skříně pro zvýšení jejich životnosti a omezení možnosti poškození

- utěsnění regulační skříně a doplnění tepelně izolačními výstelkami

- náhrada topného tělesa ohřívací rohoží uloženou na dno regulační skříně k dosažení rovnoměrnějšího ohřevu skříně a zlepšení přístupu k pneumatickým ventilům

- ohřev proti působení nízkých teplot je vybaven regulátorem teploty ke snížení spotřeby elektrické energie