OSJ-3

OVLÁDACÍ SOUPRAVA KOLEJOVÝCH BRZD

 

Ovládací souprava kolejových brzd OSJ-3 slouží k ovládaní množství a tlaku stlačeného vzduchu potřebného pro funkci dvousilových elektropneumatických kolejových brzd s dvoukomorovými válci. Ovládací souprava umožňuje přesnou pětistupňovou regulaci přítlačné síly brzdných trámců. 

Typ OSJ-3 je pokračováním konstrukční řady typu O-2V. Ovládací skříň je shodná s typem OSJ-2 (ovládací souprava kolejových brzd s tlakovými jímkami).

Ovládací souprava je určena k připojení na rozvod vzduchu, který zajišťuje dostatečnou rezervu stlačeného vzduchu.

OSJ-3 nemá, oproti předchozím typům, tlakové jímky. Nezbytná zásoba tlakového vzduchu je vytvořena ve zkapacitněném potrubí umístěném v zemi pod ovládací soupravou.

 

Regulace brzdné síly v pěti stupních se dosahuje střídavým plněním a vypouštěním dvou oddělených souběžných potrubí kolejové brzdy vzduchem o různém tlaku. Nastavení jednotlivých brzdných stupňů se nijak neseřizuje.

 

Pět brzdných stupňů je nastaveno následovně:

 

          OSKB           PRACOVNĺ VÁLEC                   KOLEJOVÁ BRZDA

          stupeň     horní komora    spodní komora      odpovídá celkovému tlaku

 

            1          0    MPa           0,2 MPa               (0 + 0,2):2  = 0,1 MPa

            2          0,2   "                0,2   "                   (0,2+0,2):2 = 0,2 MPa

            3          0      "                0,6   "                   (0 + 0,6):2  = 0,3 MPa

            4          0,2   "                0,6   "                   (0,2+0,6):2 = 0,4 MPa

            5          0,6   "                0,6   "                   (0,6+0,6):2 = 0,6 MPa

 

Technické parametry

Rozměry  [ mm ]:                                             913 x 563 x 723 

Hmotnost (bez potrubí)  [ kg ]:                           230 

Pracovní tlaky jednotlivých stupňů :  

stupeň                                                            1.         2.         3.         4.         5.

tlak v komorách brzd.válců [ bar ] :                     2+0      2+2      6+0      6+2      6+6

Napětí ovládacích obvodů :                                 2    =              24 V / IT  (SELV)

Napětí pro ohřívací těleso a zásuvku :                 2    ~-50 Hz, 230 V / IT  bez uzemnění (el. oddělení)

 

Provedení :

Ovládací souprava OSJ-3 se vyrábí v pravém a levém provedení podle směru otočení plnících otvorů. (Provedení se určuje podle strany, na které se nacházejí vývody k potrubí brzdy při pohledu od přívodního potrubí směrem ke skříni ovládací soupravy.)

 

Výhody použití ovládacích souprav typu OSJ-2 nebo OSJ-3 oproti staršímu typu EPV 55 (manometrický regulátor):

 

- zjednodušení údržby - odpadá seřizování manometrických regulátorů tlaku, při trvale stabilní regulaci tlaku v zadaných hodnotách

- zkrácení časové prodlevy při odbrzdění a tím zpřesnění hodnot dosahovaných výjezdových rychlostí odvěsů z brzd, které se projeví zejména při automatizaci spádoviště

- odstranění tlakových nádob, které snižuje pořizovací náklady a výrazně snižuje náklady na provoz a údržbu ovládací soupravy

 

- zlepšení přístupu k jednotlivým komponentům regulační skříně při údržbě a opravách

- soustředění rozhodující části elektrovýzbroje na společnou přístrojovou desku v čele skříně k usnadnění instalace, kontroly a údržby

- přemístění manometrů z výstupního potrubí vzduchových jímek pod kryt skříně pro zvýšení jejich životnosti a omezení možnosti poškození

- utěsnění regulační skříně a doplnění tepelně izolačními výstelkami

- náhrada topného tělesa ohřívací rohoží uloženou na dno regulační skříně k dosažení rovnoměrnějšího ohřevu skříně a zlepšení přístupu k pneumatickým ventilům

- ohřev proti působení nízkých teplot je vybaven regulátorem teploty ke snížení spotřeby elektrické energie