STABILNÍ KOMPRESOROVNY

KOMPRESOROVNY TYPOVÉ ŘADY SAKS-xx00-AStabilní automatické kompresorovny tvoří hlavní součást kompresorových stanic vestavěných do vyhrazené části stavebního objektu nebo samostatné budovy.

Technologické zařízení SAKS-xx00-A tvoří, podle požadovaného výkonu, dva až tři vzduchem chlazené šroubové kompresory připojené na společné výtlačné potrubí, vzduchotechnické zařízení včetně ohřevů proti zámrzu, zařízení na úpravu stlačeného vzduchu. Součástí vybavení je zařízení na likvidaci kondenzátu - separátor olej/voda (pokud jím nejsou vybaveny přímo kompresory).

Kompresorovny jsou vybaveny centrálním řídicím systémem. Změnou předvolby lze každý z kompresorů provozovat autonomně. Součástí kompresorovny je vybavení pro dálkové bezpečnostní vypnutí, ovládání hlavních funkcí a signalizaci provozních a poruchových stavů.

Počítačový řídicí systém kompresorovny řídí a monitoruje:
- chlazení kompresorů s využitím odpadního tepla pro ohřev kompresorovny,
- skupinovou spolupráci kompresorů, jejich střídání podle provozních hodin a záskok kompresorů při poruše
- přehřátí nebo podchlazení kompresorovny

Základní technické údaje SAKS-xx00-A :Výhody:
- možnost zřídit kompresorovnu prakticky libovolného výkonu a vybavení
- kompresorovna má vybavení pro nepřetržitý bezobslužný provoz, dálkové ovládání a signalizaci
- provoz kompresorovny je tichý a ekologický