MH-2

MĚŘIČ HMOTNOSTI - SPÁDOVIŠTNÍMH-2 je konstruován jako jednoduchý a trvanlivý bodový snímač průběhu a velikosti svislých sil, kterými působí na temeno kolejnice pravá kola jednotlivých náprav projíždějících odvěsů. Patří k základním prvkům automatizačního systému KOMPAS.

Informace získané z výstupního signálu měřiče hmotnosti slouží k řízení optimální činnosti elektropneumatických kolejových brzd.

Vkládá se pod spádovištní pahrbek před první rozdělovací výhybku tak, že je součástí jejího kolejového obvodu. Pro bezpečnost a spolehlivost provozu je pojezdová kolejnice s měřícím můstkem vyztužena z boku přišroubovanou kolejnicí, druhá pojezdová kolejnice je vybavena přídržnicí.

K seřizování systému vyhodnocování hmotnosti slouží zatěžovací přípravek pro měřič hmotnosti MH-2, který není součástí dodávky MH-2. Tento přípravek je možno objednat zvlášť.

Základní technické údaje MH-2:

Rozchod kolejnic - 1435 mm
Délka kolejnic - 5040 mm
Kolejnice na plochých podkladnicích - S49
Rychlost vozů při rozpouštění – měření, max. - 7 m / s  
Dovolená pojížděcí rychlost max. - 11 m / s  
Dovolená hmotnost na nápravu vozidla max. - 21 t
Jmenovité budící napětí snímače - 50 V ± 10%, 50 Hz
Jmenovité výstupní napětí snímače při plném zatížení - 1000 mV ± 20%
Jmenovité výstupní napětí snímače naprázdno - 30 až 80 mV

Měřič MH-2 nemá žádné zvláštní nároky na provedení kolejového podloží, ani na kvalitu podbití koleje


Přechodnost :
Přechodnost vozidel přes měřič hmotnosti MH-2 není omezena a odpovídá požadavkům ČSN 73 6320.