MH-2

MĚŘIČ HMOTNOSTI - SPÁDOVIŠTNÍMěřič hmotnosti MH-2 je konstruován jako jednoduchý a trvanlivý bodový snímač průběhu a velikosti svislých sil, kterými působí na temeno kolejnice pravá kola jednotlivých náprav projíždějících odvěsů. Patří mezi nejdůležitější zařízení automatizovaných spádovišť seřazovacích železničních stanic a je základním stavebnicovým prvkem automatizačního systému KOMPAS.

Informace získané z výstupního signálu měřiče hmotnosti slouží k řízení optimální činnosti elektropneumatických kolejových brzd tak, aby se nesnižovala účinnost brždění vytlačováním kol vozů nad brzdné lišty.

Měřič hmotnosti MH-2 je uspořádán jako kolejové pole s měřícím ústrojím u pravé pojezdové kolejnice. Měřič hmotnosti se vkládá pod spádovištní pahrbek před první rozdělovací výhybku tak, že je součástí jejího kolejového obvodu.

K seřizování systému vyhodnocování hmotnosti slouží zatěžovací přípravek pro měřič hmotnosti MH-2, který není součástí dodávky MH-2. Tento přípravek je možno objednat zvlášť.

Bezpečnost provozu :
Pro bezpečnost a spolehlivost provozu je pojezdová kolejnice s měřícím můstkem vyztužena z boku přišroubovanou kolejnicí. Druhá pojezdová kolejnice je vybavena přídržnicí.

Základní technické údaje MH-2:

Rozchod kolejnic - 1435 mm
Délka kolejnic - 5040 mm
Kolejnice na plochých podkladnicích - S49
Rychlost vozů při rozpouštění – měření, max. - 7 m / s  
Dovolená pojížděcí rychlost max. - 11 m / s  
Dovolená hmotnost na nápravu vozidla max. - 21 t
Jmenovité budící napětí snímače - 50 V ± 10%, 50 Hz
Jmenovité výstupní napětí snímače při plném zatížení - 1000 mV ± 20%
Jmenovité výstupní napětí snímače naprázdno - 30 až 80 mV


Přechodnost :
Přechodnost vozidel přes měřič hmotnosti MH-2 není omezena a odpovídá požadavkům ČSN 73 6320.

VÝHODY měřiče hmotnosti MH-2 :
- měřič je původní české konstrukce, vyráběný klasickými strojírenskými technologiemi
- nemá žádné zvláštní nároky na provedení kolejového podloží, ani na kvalitu podbití koleje
- po cca třech desítkách let od jeho zavedení patří stále k nejtrvanlivějším a nejspolehlivějším měřičům hmotnosti v provozu ČD
- součet jeho pořizovacích a provozních nákladů je srovnatelný s nejnovějšími konstrukcemi měřičů