OSTATNÍ KONSTRUKCE

- nosné
- technologických zařízení
- mechanických zařízení
- dopravních zařízení


V rámci dodávek zajišťujeme:
- vypracování projektové dokumentace
- rozpracování projektové dokumentace do výrobní dokumenatce
- výrobu a dodávku konstrukcí včetně příslušenství (např. kotvicích prvků)
- montáže


Nosné konstrukce
např.: sloupy - nosníky - příhradové konstrukce - konstrukce zastřešení - potrubní mosty • Konstrukce technologických zařízení
  např.: obslužné plošiny - lávky - žebříky - schodiště - kryty - skříně - buňky
  Konstrukce mechanických zařízení
  např.: táhla - páky - ramena - válce

  Konstrukce dopravních zařízení
  Např.: díly kolejových brzd - svařence