Ostatní konstrukce

 • nosné
 • technologických zařízení
 • mechanických zařízení
 • dopravních zařízení

  V rámci komplexnosti dodávek ocelových konstrukcí zajišťujeme v závislosti na požadavcích zákazníků :
 • vypracování projektové dokumentace
 • rozpracování proj.dokumentace do výrobní dokumentace pro námi realizované zakázky
 • výrobu a dodávku konstrukcí včetně příslušenství (např. kotvících prvků, elektroinstalace apod.)
 • montáže konstrukcí a příslušenství

  Nosné konstrukce
  např.:sloupy - nosníky -příhradové konstrukce - konstrukce zastřešení - potrubní mosty  Konstrukce technologických zařízení
  např.: obslužné plošiny - lávky - žebříky - schodiště - kryty - skříně - buňky  Konstrukce mechanických zařízení
  např.: táhla - páky - ramena - válce  Konstrukce dopravních zařízení
  Např.: díly kolejových brzd - svařence