ÚPRAVA A ROZVODY STLAČENÉHO VZDUCHU

BALENÁ ÚPRAVNA STLAČENÉHO VZDUCHU (BÚSV-200)

Balená úpravna stlačeného vzduchu je určena jako doplněk pro kompresorové stanice, které nemají zařízení na ekologickou úpravu stlačeného vzduchu zahrnuto ve vlastní výbavě.
BUSV-200 sestává z převozného ocelového, tepelně a zvukově izolovaného kontejneru, uvnitř kterého jsou umístěny: vodní odlučovač, filtr, kondenzační sušička, zařízení na likvidaci odloučeného kondenzátu – separátor olej / voda, elektrické zařízení se samočinnou klimatizací.

BUSV-200 je řešena jako automatická, bez nároků na stálou obsluhu, je vybavena dálkovým ovládáním a signalizací.

Technické parametry BÚSV-200:

Délka – 2435 mm
Šířka – 2000 mm
Max. výška – 2790 mm
Hmotnost vč. kapalin max. – 2300 kg
Hlučnost sušičky uvnitř úpravny – ≤ 60 dB
Max. tlak v potrubí – 1,00 MPa
Pracovní tlak v potrubí – 0,5 - 0,8 MPa
Jmenovitý výkon úpravny – 216 m3/h
Příkon sušičky – 0,64 kW
Instalovaný příkon – 1,96 kVA
Hlavní jistič – 25 A


ROZVODY STLAČENÉHO VZDUCHU

Rozvody mohou být dodány v různém materiálovém provedení podle konkrétních podmínek použití.

1) Ocelové rozvody
- vhodné pro venkovní použití
- odolávají UV záření a vyšším teplotám

2) Plastové rozvody
- vhodné pro použití v budovách nebo pro podzemní rozvody (nelze použít v blízkosti zdrojů horka nad +50°C a na místech trvale vystavených UV záření)
- vysoce odolné proti nárazům (i za nízkých teplot) a proti působení olejů používaných v kompresorech a působení kondenzátu přítomného v potrubí
- nepodléhají korozi
- výrazné omezení kondenzace par
- lepší proudění vzduchu ve srovnání s kovovým potrubím, v průběhu času se tento parametr nezhoršuje
- díky elektroizolačním vlastnostem lze plastové potrubí s výhodou použít tam, kde je třeba chránit zařízení proti zavlečení elektrického proudu a zabránit tak případným úrazům
- trubky a tvarovky plastového systému jsou lehké, spojují se studeným svařováním (lepením), výhodou je jednoduchost a krátký čas montáže

Provozní podmínky :
Maximální provozní tlak :
- 1,25 MPa (při teplotě -20°C až +25°C)
- 7,8 MPa (při teplotě do max. +50°C)