Traťová zařízení na ošetření kolejnic

KOLEJNICOVÝ MAZNÍK CL-E1WONROSTM technologie - Wear Out and Noise Reduction On Source

Kolejnicový mazník CL-E1 je určen k ošetření kolejnic proti opotřebení a proti hluku, zejména v úsecích traťových oblouků. Jedná se o moderní high tech zařízení pro údržbu kolejnic a okolků, vyráběné a patentované slovinskou firmou ELPA, d.o.o., Velenje , kterou společnost Doska Česká Lípa, s.r.o. zastupuje na českém trhu.

CL-E1 se vyrábí v různých modifikacích a lze jej použít pro všechny druhy kolejové dopravy - železnice, tramvaje nebo metra.

Principem zařízení je aplikace speciálního přípravku (maziva typu KL-trinAl) na vnitřní hranu kolejnice. Biologicky odbouratelné mazivo typu KL-trinAl bylo vyvinuto právě pro účely ošetření kolejnic, vyznačuje se vysokým obsahem pevných částic (zejména kovů) a jeho hlavní předností je mimořádná odolnost vůči extrémně vysokým tlakům (nad 7,5 t/cm2 - Bruggerova metoda). Díky této vlastnosti je dosaženo vysoké účinnosti při velmi nízké spotřebě maziva. Mazivo vytváří na povrchu kolejnice tenký vysoce přilnavý film, který zaručuje dlouhodobou ochranu kolejnice. Díky optimální konzistenci a vysoké přilnavosti maziva nedochází ke znečištění okolí trati.

HLAVNÍ ÚČINKY A VÝHODY mazníku CL-E1:
- Snižuje hluk vznikající na rozhraní kol a kolejnic při jízdě vozů, zejména v traťových obloucích.
- Snižuje opotřebení kolejnic a okolků, prodlužuje jejich životnost.
- Vysoký obsah pevných kovových částic v mazivu působí preventivně proti mechanickému opotřebení kolejnic a proti únavě materiálu.
- Vyrovnává nerovnosti na povrchu kolejnic.
- Zamezuje vzniku trhlin.
- Omezuje vznik vlnkovitosti, šetří náklady na obrušování povrchu kolejnic.
- Umožňuje hladší průjezd vozů obloukem, snižuje spotřebu energie / PHM na ošetřených úsecích.
- Účinek se projevuje až do vzdálenosti několika kilometrů od místa aplikace.
- Mazivo KL-trinAl si zachovává své vlastnosti a účinky nezávisle na klimatických podmínkách a na vnější teplotě, lze jej používat po celý rok bez omezení.
- Spotřeba maziva je velmi nízká.
- Plně automatická funkce, bezdotyková obsluha, minimální nároky na údržbu.
- Robustní design, odolnost vůči vnějším vlivům, vandalismu apod.
- Šetrný k životnímu prostředí.

Sestavu CL-E1 tvoří :
- čerpací agregát se zásobníkem maziva,
- elektroskříň s řídící a napájecí jednotkou, případně solární panel*,
- aplikační sada.

*) Pro provoz systému CL-E1 je zapotřebí napájení 230 V AC / 24 V DC. Napájení může být zajištěno buď ze sítě nebo pomocí solárního systému dodaného spolu se zařízením.

Možné jsou dva způsoby aplikace maziva na kolejnici:

1. Skrze otvory vyvrtané v kolejnici.
Tato metoda představuje nejefektivnější způsob dávkování s nejnižší spotřebou maziva.
Použitá metoda vrtání otvorů do kolejnice je patentována firmou Elpa, d.o.o. a její spolehlivost a bezpečnost je ověřena organizací TÜV Süd Rail. Při použití uvedené metody nehrozí žádné riziko prasknutí ani jiného poškození kolejnice, což potvrdily výsledky testování v praxi. Provozně je metoda ověřena a několik let úspěšně používána např. na železničních tratích ve Slovinsku (po průjezdu více než 9 milionů náprav přes místo s vyvrtanými otvory se nevyskytl na kolejnici v tomto místě žádný defekt).

2. S použitím aplikačních lišt.
Tam, kde vrtání do kolejnice nelze použít, je mazivo nanášeno pomocí jedné nebo více aplikačních lišt přisazených těsně ke kolejnici na její vnitřní straně.

CL-E1 se vyrábí ve dvou základních modifikacích:
- CL-E1 ws se zásobníkem umístěným vedle trati
- CL-E1 ug se zásobníkem umístěným pod zemí (vhodné pro použití např. ve městech)


Zařízení CL-E1 je již řadu let úspěšně používáno na železničních a tramvajových tratích např. ve Slovinsku, Rakousku, Maďarsku, Itálii. V České republice byl první kolejnicový mazník typu CL-E1 ws instalován v roce 2008. Vzhledem k dobrým výsledkům se jeho použití nadále rozšiřuje.

Další informace, související odkazy: 
Snížení hluku a opotřebení adhezních ploch v kolejové dopravě s využitím nové technologie WONROS
(článek - Silnice Železnice 2/2011)
www.elpa.si

CL-E1 ws se solárním panelemCL-E1 - aplikační lišta