TRAŤOVÁ ZAŘÍZENÍ NA OŠETŘENÍ KOLEJNIC

KOLEJNICOVÝ MAZNÍK CL-E1WONROSTM technologie - Wear Out and Noise Reduction On Source

Kolejnicový mazník CL-E1 je určen k ošetření kolejnic proti opotřebení a proti hluku, zejména v úsecích traťových oblouků.
Výrobcem zařízení je slovinská firma
ELPA, d.o.o., Velenje, kterou zastupujeme na českém trhu.

Mazník CL-E1 je navržen s využitím dlouholetých zkušeností a nejmodernějších dostupných technologií v oboru tribotechnologie pro kolejovou dopravu.

Lze jej použít pro všechny druhy kolejové dopravy - železnice, tramvaje nebo metra.

Výborné účinky mazníku jsou dosaženy především díky použití speciálního kompozitního maziva (např. typ KL-trinAl), obsahujícího vysoký podíl pevných částic. Mazivo je mimořádně dobře přilnavé a odolné vůči extrémním tlakům, na povrchu kolejnic vytváří tenký film poskytující dlouhodobou ochranu proti opotřebení Jeho vlastnosti tak umožňují dosáhnout vynikající účinnosti při velmi nízké spotřebě maziva.

Díky optimální konzistenci a vysoké přilnavosti maziva zároveň nedochází k nadměrnému  znečištění kolejiště a okolí trati.
Mazivo je ekologické,  biologicky odbouratelné a prokazatelně nemá nepříznivý vliv na adhezivitu, brzdný účinek brzd kolejových vozidel ani izolační vlastnosti kolejiště a izolovaných styků kolejnic. Je schváleno i pro použití na úsecích s kolejovými obvody.


HLAVNÍ ÚČINKY A VÝHODY mazníku CL-E1:
- Snižuje opotřebení kolejnic a okolků, prodlužuje významně jejich životnost.
- Snižuje hluk vznikající na rozhraní kol a kolejnic při jízdě vozů, odstraňuje pískání v traťových obloucích.
- Působí preventivně proti mechanickému opotřebení a proti únavovým vadám kolejnic.
- Vyrovnává nerovnosti na povrchu kolejnic.
- Zamezuje vzniku trhlin.
- Omezuje vznik vlnkovitosti, šetří náklady na obrušování povrchu kolejnic.
- Umožňuje hladší průjezd vozů obloukem, snižuje spotřebu energie / PHM na ošetřených úsecích.
- Účinek se projevuje až do vzdálenosti několika kilometrů od místa aplikace.
- Mazivo si plně zachovává své vlastnosti a účinky nezávisle na klimatických podmínkách a na vnější teplotě, lze jej používat po celý rok bez omezení.
- Spotřeba maziva je velmi nízká.
- Plně automatická funkce, bezdotyková obsluha, minimální nároky na údržbu.
- Robustní design, odolnost vůči vnějším vlivům, vandalismu apod.
- Šetrný k životnímu prostředí.

Sestavu CL-E1 tvoří :
- čerpací agregát se zásobníkem maziva,
- elektroskříň s řídící a napájecí jednotkou, případně solární panel*,
- aplikační sada.

*) Napájení (230VAC/24VDC) může být zajištěno podle přání zákazníka buď ze sítě, nebo pomocí solárního systému, který je součástí dodávky.


CL-E1 se vyrábí ve dvou základních modifikacích
:

- CL-E1 ws se zásobníkem umístěným vedle trati
- CL-E1 ug se zásobníkem umístěným pod zemí (vhodné pro použití např. ve městech)

Mazníky CL-E1 jsou schváleny a používány na železničních tratích v České republice již více než 10 let, jejich použití je rozšířeno i v mnoha dalších nejen evropských zemích.


Další informace, související odkazy: 
Snížení hluku a opotřebení adhezních ploch v kolejové dopravě s využitím nové technologie WONROS
(článek - Silnice Železnice 2/2011)

www.elpa.si

CL-E1 ws se solárním panelem
CL-E1 - aplikační lišta