BALENÉ KOMPRESOROVNY

BALENÉ AUTOMATICKÉ KOMPRESOROVNY TYPOVÉ ŘADY BAKS-x00-ARychle realizovatelný operativní zdroj stlačeného vzduchu.

Balené kompresorovny jsou dodávány jako kompletní, výrobcem přezkoušený funkční celek a po montáži jsou schopné okamžitého provozu. Mohou být umístěny ve venkovním prostředí nebo v hale.

VÝHODY:

- rychlá realizace - 3 měsíce od návrhu po uvedení do provozu
- minimální nároky na stavební úpravy (stačí volné usazení např. na betonové desky)
- malá prostorová náročnost
- možnost umístit kompresorovou stanici kdekoliv v blízkosti místa spotřeby stlačeného vzduchu
- úspory díky kratším rozvodům vzduchu a minimalizaci rizika ztrát stlačeného vzduchu
- krátký čas potřebný na montáž - řádově hodiny
- na pořízení balené kompresorovny není třeba zpracovávat projekt
- nenáročná obsluha - vybavení pro nepřetržitý bezobslužný provoz, dálkové ovládání a signalizaci
- možnost přemístění
- tichý a ekologický provoz (při řešení kompresoroven jsou respektovány požadavky na ochranu životního prostředí, veškeré možné negativní vlivy na životní prostředí jsou minimalizovány)

Zařízení balených kompresoroven je zabudováno do tepelně a zvukově izolovaného materiálového kontejneru nebo v mobilní buňce. Balené kompresorovny nevyžadují pevné spojení se stavebním základem, stačí je volně usadit na pevný podklad.

Technologické zařízení BAKS-x00-A tvoří:
- kompresorové agregáty
- řídící systém
- zařízení pro úpravu stlačeného vzduchu: sušička, filtry, separátor oleje z kondenzátu
- elektrická výstroj

Chod kompresorů je řízen počítačovým systémem, který umožňuje:
- autonomní provoz (každý kompresor je řízen vlastní elektronickou jednotkou)
- skupinový provoz (kompresory jsou řízeny řídícím počítačem)

Elektronický řídicí systém umožňuje automatické a ruční ovládání, sledování provozu, signalizaci poruch a nastavení provozních parametrů.

Dle požadavku zákazníka a účelu a způsobu provozování kompresorovny je možno dodat kompresorovnu v provedení s různým rozsahem vybavení řídícího systému.

Základní technické údaje BAKS-x00-A:


*) Může být odlišné v závislosti na místních poměrech a požadavcích zákazníka.
Kompresorovny je možno vzájemně propojit a docílit tak násobně většího výkonu celé kompresorové stanice.