Balené kompresorovny

BALENÉ AUTOMATICKÉ KOMPRESOROVNY TYPOVÉ ŘADY BAKS-x00-ABalené automatické kompresorovny představují rychle realizovatelný operativní zdroj stlačeného vzduchu. Jsou dodávány jako kompletní, výrobcem přezkoušený funkční celek a po montáži jsou schopné okamžitého provozu.

Zařízení balených kompresoroven je zabudováno do tepelně a zvukově izolovaného materiálového kontejneru, nebo v mobilní buňce. Balené kompresorovny nevyžadují pevné spojení se stavebním základem, stačí je volně usadit na pevný podklad.

Balené automatické kompresorovny jsou určeny pro venkovní prostředí, mohou být umístěny také ve větších halách.
Kompresorovny BAKS jsou provozně odzkoušeny v klimatických podmínkách s teplotami od -20 °C do +33°C a v náročných provozních podmínkách železniční dopravy pro pohon kolejových brzd na seřaďovacích nádražích.
 
Technologické zařízení kompresoroven typové řady BAKS-x00-A sestává z následujících hlavních částí :
- kompresorové agregáty
- řídící systém : technologický počítač pro řízení chodu kompresorů, signalizační a varovné zařízení s možností dálkového vypnutí, zařízení pro řízení vytápění a ventilaci interiéru apod.
- zařízení pro úpravu stlačeného vzduchu : sušička, filtry, separátor oleje z kondenzátu ....
- elektrická výstroj

Požadovaná dodávka stlačeného vzduchu je zajišťována obvykle 1 až 3 kompresory.
Jejich chod je řízen počítačovým systémem, který umožňuje:
- autonomní provoz, kdy kompresor je řízen vlastní elektronickou jednotkou zabudovanou v každém kompresorovém agregátu,
- skupinový provoz, kdy jsou kompresory řízeny řídícím počítačem, který samostatně vybírá pořadí spouštění agregátů, zabezpečuje automatické zálohování a dálkové ovládání

Použité kompresorové agregáty jsou provedeny pro přímé sání vzduchu pro stlačování a chlazení z prostoru v němž jsou umístěny. Agregáty jsou vybaveny ochranným řídícím systémem tvořeným pojistným ventilem, odlehčovacím systémem a zpětným ventilem minimálního tlaku. Elektronický řídící systém umožňuje automatické a ruční ovládání, sledování provozu, signalizaci poruch a nastavení provozních parametrů.

V závislosti na požadavku zákazníka a účelu a způsobu provozování kompresorovny je možno dodat kompresorovnu v provedení s různým rozsahem vybavení řídícího systému.

Základní technické údaje BAKS-x00-A :


*) Může být odlišné v závislosti na místních poměrech a požadavcích zákazníka.
Kompresorovny je možno vzájemně propojit a docílit tak násobně většího výkonu celé kompresorové stanice.

HLAVNÍ VÝHODY balených kompresoroven :

- rychlá realizace - 3 měsíce od návrhu po uvedení do provozu
- minimální nároky na stavební úpravy (stačí volné usazení např. na betonové desky)
- malá prostorová náročnost
- možnost umístit kompresorovou stanici kdekoliv v blízkosti místa spotřeby stlačeného vzduchu (i do omezeného a těžko přístupného prostoru)
- úspory díky kratším rozvodům vzduchu a minimalizaci rizika ztrát stlačeného vzduchu
- krátký čas potřebný na montáž, případně náhradu staré kompresorovny - řádově hodiny
- na pořízení balené kompresorovny není třeba zpracovávat projekt
- nenáročná obsluha - kompresorovna má vybavení pro nepřetržitý bezobslužný provoz, dálkové ovládání a signalizaci
- možnost přemístění
- tichý a ekologický provoz (při řešení kompresoroven jsou respektovány požadavky na ochranu životního prostředí, veškeré možné negativní vlivy na životní prostředí jsou minimalizovány)


BALENÉ AUTOMATICKÉ KOMPRESOROVNY TYPU BAK-460-EKompresorovna typu BAK-460-E je zmodernizovanou variantou balených kompresoroven s pístovými kompresory typu BAK-460, vyráběných v letech 1985 až 1996.

Buňka je použita z původní kompresorovny, bez podstatných změn v původní konstrukci.

Technologické zařízení tvoří dvě soustrojí s kompresory 3 JWK 120 EKO připojenými na výtlačná potrubí pružnou vložkou. Kompresory jsou vybaveny - pojistným ventilem, zpětným ventilem, odlehčovacím ventilem, a dekompresním elektropneumatickým ventilem.

Stlačený vzduch je ochlazován v chladiči, vloženém do vzduchového kanálu, kde je ofukován dvojicí ventilátorů. Kondenzát z ochlazeného vzduchu zachycuje vodní odlučovač a hrubý filtr. Kondenzát je samočinně odpouštěn do odolejovacího zařízení. Zařízením klimatizace je axiální ventilátor a elektrické ohřívací těleso.

Kompresorovna je řešena jako automatická bez nároků na obsluhu.

Každý z kompresorů má vlastní řídící jednotku s programem umožňujícím vzájemnou spolupráci. Dle předvolby je možno kompresory provozovat samostatně nebo ve dvojici s automatickým záskokem, při zvětšení odběru vzduchu v kaskádě.

Kompresorovna je vybavena pro dálkové bezpečnostní vypnutí, signalizaci provozních a poruchových stavů. Klimatizace je řízena prostorovými termostaty, nezávisle na kompresorech.

Základní technické údaje BAK-460-E :VÝHODY :

- rychlá realizace (3 - 6 měsíců vč. zpracování projektu)
- minimální nároky na stavební úpravy (stačí volné usazení např. na betonové desky)
- malá prostorová náročnost
- možnost umístit kompresorovou stanici kdekoliv v blízkosti místa spotřeby (i do omezeného a těžko přístupného prostoru)
- úspory díky kratším rozvodům vzduchu a minimalizaci rizika ztrát stlačeného vzduchu
- krátký čas potřebný na montáž, případně náhradu staré kompresorovny - řádově hodiny
- možnost přemístění
- nenáročná obsluha - vybavení pro nepřetržitý bezobslužný provoz
- ekologický provoz (při řešení kompresoroven jsou respektovány požadavky na ochranu životního prostředí, veškeré možné negativní vlivy na životní prostředí jsou minimalizovány)