TKB-HTíhové kolejové brzdy patří mezi základní brzdící prostředky pro mechanizaci a automatizaci spádovišť drah
a vleček.
Pracují na principu samosvornosti brzdícího mechanizmu a jsou brzdami s nejoptimálnější samoregulací přítlačné síly na kolo brzděného vozu v přímé závislosti na kolovém tlaku.

TKB-H je novým typem tíhově závislé kolejové brzdy s hydraulickým pohonem.

Tíhová kolejová brzda hydraulická (TKB-H) se používá se na seřaďovacích nádražích k regulaci rychlosti spouštěných železničních vozů, je možno ji použít pro cílové a intervalové brzdění, je vhodná také pro stlačování přisunovaných souprav k usnadnění rozvěšování vozů. Obdobně se používá také na vlečkách.

Brzda je lehčí konstrukce, nenáročná na údržbu, s jednoduchým ovládáním, bez potřeby měřiče hmotnosti
nebo jiného zjišťování a zadávání informací o hmotnosti odvěsů. Je vhodná pro decentralizované autonomní automatické řízení provozu. Při provozu samočinně, diferencovaně a s plným možným výkonem spolehlivě brzdí každý projíždějící vůz při praktickém vyloučení vytlačení vozu na mechanizmus brzdy.

TKB-H sestává ze tří souvisejících funkčních zařízení:

a) Brzdící mechanizmus a kyvná ramena.
b) Přídržné a vodící zařízení.
c) Hydraulický rozvod
d) Kapotáž – na přání zákazníka

Kolejová brzda je sestavena z volitelného počtu brzdných článků o jednotném modulu 1440 mm.

Pohon a ovládání:

Pro pohon a ovládání kolejové brzdy TKB-H slouží ovládací a pohonná jednotka hydraulická (OPJH).
Jedná se o elektro-hydraulické zařízení, tvořené hydraulickým agregátem a elektronickou ovládací jednotkou. OPJH může být umístěna v bezprostřední blízkosti brzdy nebo ve vhodném objektu v blízkosti brzd. Na pohonnou jednotku mohou být napojeny 2 kolejové brzdy.

Součástí OPJH je hydraulický pohon, filtr, odvzdušňovací filtr a blok s hydraulickými prvky, elektromotor, ovládací a měřící prvky. Dle potřeby může být na víku nádrže s olejem umístěn elektrický hladinoměr, termostaty, chladič nebo akumulátor. Na konzolích z boku skříně jsou umístěny dusíkové akumulátory. Celé zařízení OPJH je kryto plechovou skříní s patřičnými vstupy pro kontrolu měřidel a manipulaci s ovládacími prvky. Ovládací skříňka je vybavena světelnými kontrolkami indikujícími napájení celého zařízení a připravenost čerpadla.
Jako náplň se používá ekologický hydraulický olej Holbein Q8. Objem nádrže je 100 l.Základní technické parametry - př. pro 8-čl. TKB-H ve zvýšeném provedení:

Počet článků: 8
Výška brzdných lišt nad temenem kolejnice – pro zvýšené provedení: 85 mm
Agregát: tlak 90bar, motor 11kW, 3x400V
Délka brzdícího zařízení: 12 320 mm
Ubrzděná rychlostní výška: 1,1m
Časová konstanta: 1,62 zatížená - 2,72 bez zátěže
Energie na jedno zabrzdění: 0,0036 kW/h
(Platí pro následující podmínky: počet vozů v rozpouštěné soupravě 30, délka rozpouštěné soupravy 450 m, rychlost rozpouštění 1,5 m/sec, čas rozpouštění 5 min, čas chodu čerpadla agregátu kol.brzdy 6 min, příkon čerpadla agregátu 11 kW)

HLAVNÍ VÝHODY TKB-H:

- Přímá samoregulace brzdné síly v závislosti na kolových tlacích brzděných vozů
   → nemůže docházet k přebrzďování vozů
- Vyšší měrný výkon na hmotnost KB / na délku KB
- Jednoduchá ruční obsluha
- Způsobilost pro provoz v automatizačních systémech (AŘKB, MODEST MARSHAL apod.)
- Jednoduchá a odolná konstrukce s minimem potenciálně poruchových komponentů (bez pružin, tlumících
   a seřizovacích prvků apod.)
- Menší nároky na stavební úpravy oproti pneumatickým brzdám
- Není třeba měřič hmotnosti
- Nevyžaduje zařízení pro regulaci brzdné síly
- Nehlučný chod mechanizmu brzdy, minimální výskyt charakteristického "pískání" při brzdění vozů,
   nízká hlučnost pohonné jednotky (< 70 dB - 1 m od zdroje)
- Nízká energetická náročnost
- Optimální pořizovací náklady
- Nízká náročnost na údržbu, nízká poruchovost
- Dlouhá životnost (předpoklad až 25 let)

Další informace, související odkazy:
Hydraulické kolejové brzdy opět v Čechách (článek Ročenka Dráhy 2009/2010)
Jak snížit náklady a ekologickou zátěž (článek Železničář č. 23/2010)