ZKB-E

ZAJIŠŤOVACÍ ELEKTROMECHANICKÁ KOLEJOVÁ BRZDAZKB-E je určena pro držení - zamezení samovolného pohybu stojících železničních vozů po časově neomezenou dobu bez přívodu energie.

Konstrukčním uspořádáním a technickými parametry je ZKB-E ideální pro použití na vlečkách, v přesuvnách, v místech nakládek, vykládek a dalších činností vyžadujících spolehlivé držení skupin nebo jednotlivých vozů v technologicky požadovaném místě.

Brzda ZKB-E je lehké jednočlánkové konstrukce, s malými nároky na údržbu. Dálkové elektrické ovládání a signalizace poloh zajištěno/odjištěno umožňují použití zajišťovací brzdy v automatizovaném provozu s centrálním řízením.

Kolejová brzda ZKB-E se obvykle vkládá do přímého úseku koleje s malým nebo nulovým spádem s ohledem na její výkon a počet vozů, které má udržet bez pohybu.
Parametry brzdy lze přizpůsobit konkrétním podmínkám a požadavkům zákazníka.

Brzda je vybavena ochrannou kapotáží proti poškození volně visícími šroubovkami vozů.

Přechodnost přes kolejovou brzdu je dána ČSN 73 6320 a předpisem ČD D2/1 v platném znění.