Protihluková zařízení kolejových brzd


- nejmodernější technologie pro bezhlučný a ekologický provoz spádovišť -Nabízíme
komplexní řešení pro snížení hluku z provozu kolejových brzd na spádovištích.
S využitím nejúčinnějších dostupných technologií dokážeme snížit hladiny hluku až o několik desítek dB, zcela odstranit tónovou složku hluku (pískání) a zajistit tak dodržení přísných hygienických limitů hluku i v těch nejnáročnějších podmínkách.

Zjistěte více: 
"Snižování hluku vznikajícího při provozu kolejových brzd na seřaďovacích nádražích..."
(článek Silnice Železnice 2/2015)
"Hluk z provozu seřaďovacího nádraží ve městě - v současné době řešitelný problém"
(článek Silnice Železnice 2/2017)


PROTIHLUKOVÝ SYSTÉM BREMEX-ANNSYSWONROSTM technologie - Wear Out and Noise Reduction On Source

Mimořádně účinné aktivní opatření pro omezení hluku vznikajícího vlivem tření mezi brzdnými lištami a koly při brzdění vozů v KB. Systémy BREMEX-ANNSYS jsou vyráběny a patentovány slovinskou firmou ELPA, d.o.o., Velenje, kterou společnost Doska Česká Lípa, s.r.o. zastupuje na českém trhu.

HLAVNÍ ÚČINKY A VÝHODY protihlukového systému BREMEX-ANNSYS:

- výrazné snížení hlučnosti kolejových brzd, útlum pískání
- omezení vibrací a rázů během brzdění

 a navíc:
- snížení opotřebení brzdných lišt, prodloužení jejich životnosti
- plně automatický provoz
- snadná obsluha, nenáročná údržba
- ekologický provoz


Principem protihlukového systému je aplikace speciálního přípravku (typ DBM-50), obsahujícího vysoký podíl pevných částic, na boční stranu kol před vjezdem vozů do kolejové brzdy.
Přípravek je nanášen na brzdné plochy pomocí aplikačních lišt, které mohou být umístěny buď přímo na kolejové brzdě těsně nad brzdnými lištami (verze "EXTRA/SWS"), nebo podél kolejnice před brzdami, obvykle na začátku svážného pahrbku (verze "BASIC"). Verze BASIC je ekonomicky výhodná, zejména pro větší spádoviště - pomocí jediného zařízení je ošetřeno celé spádoviště.

Protihlukový přípravek DBM vytváří na brzdných plochách ochranný mikrofilm, který účinně potlačuje hluk přímo u zdroje jeho vzniku, omezuje vznik vibrací a rázů, zároveň snižuje mechanické opotřebení brzdných lišt a přispívá tak k prodloužení jejich životnosti. DBM je ekologicky šetrný, biologicky odbouratelný přípravek, který byl vyvinut speciálně pro kolejové brzdy. Vyznačuje se mimořádnou odolností vůči extrémně vysokým tlakům. Při správném dávkování lze dosáhnout velmi dobrých protihlukových účinků při současném zachování požadované adheze ošetřeného povrchu (brzdný účinek není nepříznivě ovlivněn).

Systém je řízen mikroprocesorem a jeho funkce je plně automatická. Pro provoz systému je zapotřebí pouze zdroj elektrické energie a provozní náplň (protihlukový přípravek DBM). Montáž a údržba systému jsou nenáročné. Zařízení funguje spolehlivě za všech klimatických podmínek.

Další informace: 
- Snížení hluku a opotřebení adhezních ploch v kolejové dopravě s využitím nové technologie WONROS  (článek Silnice Železnice 2/2011)
- www.elpa.si


ZAŘÍZENÍ PRO TLUMENÍ ODFUKU TO-KBZařízení je určeno pro snížení hluku odfukovacích hrdel pneumatických válců a hluku výfukových ventilů ovládací soupravy. TO-KB sestává ze dvou komponent eliminujících hluk při odbržďování kolejové brzdy na výše zmíněných zdrojích hluku. Vypouštění vzduchu je realizováno přes tlumící prvky hluku, které jsou umístěny na krytech odfukovačů, resp. krytu vypouštěcích ventilů ovládací soupravy.

 - Tlumení odfuku odfukovacích hrdel

Tlumič sestává z dvoudílného krytu, který je nasazen na odfukovač a spojen 4 šrouby. Na tělese krytu je našroubováno 14 ks tlumících prvků.

- Tlumení výfuku ovládací soupravy

Tlumič ovládací soupravy tvoří kryt vypouštěcích ventilů, ze kterého je vyfukován vzduch přes 4 tlumící prvky.
Vypouštěcí ventily ovládací soupravy jsou zavedeny do krytu a utěsněny.
Kryt zároveň slouží jako nosný prvek ovládací soupravy. Na straně tlumících prvků a na opačné straně je kryt opatřen víky, která lze odšroubovat.

Zařízení TO-KB je v současné době v ověřovacím provozu.
Měření hlučnosti prováděné jednak na zkušebním článku, jednak přímo na spádovišti za běžných provozních podmínek ukázalo pokles hladiny hluku v průměru o 10 dB(A).