ŘÍDICÍ SYSTÉMY KOLEJOVÝCH BRZD

SYSTÉM AŘKB

Autonomní řízení elektropneumatických kolejových brzd AŘKB slouží k automatizaci procesu regulování rychlosti rozpouštěných volně jedoucích železničních vozů bržděním pomocí tíhově nezávislých a tíhově závislých elektropneumatických kolejových brzd při zachování možnosti prioritního ručního zásahu, bezpečnostního brždění do zastavení a držení vozů na spádovištích železničních seřaďovacích stanic.
AŘKB je výsledkem spolupráce společností Doska Česká Lípa, s.r.o. a První Signální, a.s. Ostrava.

Zařízení je koncipováno jako stavebnice, kterou lze doplňovat a upravovat podle potřeb provozovatele KB.


a) Základní sestava pro tíhově nezávislé KB:
- Regulátor rychlosti.
- Radarový měřič rychlosti.
- Pult ovládání regulátoru rychlosti.
- Ovládací souprava kolejové brzdy

Aktivace regulátoru jedoucím odvěsem je odvozena od relé kolejového obvodu. Není-li kolejový obvod, je třeba sestavu doplnit kolejovým spínačem. Pro větší brzdný výkon je možné KB kombinovat a ovládací soupravy ovládat společně jedním regulátorem.

b) Komfortní sestava pro tíhově nezávislé KB:
- Regulátor rychlosti.
- Radarový měřič rychlosti.
- Měřič hmotnosti.
- Pult ovládání regulátoru rychlosti.
- Ovládací souprava kolejové brzdy

Doplněním měřiče hmotnosti se podstatně zvýší komfort obsluhy a kvalita řízení KB.

c) Sestava pro tíhově závislé kol.brzdy - TKB:
- Regulátor rychlosti.
- Radarový měřič rychlosti.
- Pult ovládání regulátoru rychlosti.
- Ovládací souprava kolejové brzdy

Měřič hmotnosti zde není třeba. KB je tíhově závislá a přítlačná síla na kola vozů se nastavuje samočinně podle zatížení kola vozu. KB proto brzdí na plný výkon. Ovládání je vždy komfortní a umožňuje snadnou obsluhu tíhově závislých KB.

Příklad uspořádání systému autonomního řízení AŘKB pro tíhově závislé kolejové brzdy TKB je uveden na obrázku.


Popis činnosti

Proces brzdění KB vybavených zařízením autonomní regulace AŘKB lze řídit automaticky regulátorem rychlosti nebo ručně - tlačítky z pultu regulátoru rychlosti. Po navolení automatického provozu tlačítkem:

a) při základní sestavě zařízení AŘKB činnost obsluhy spočívá v zadávání informace o hmotnosti (brzdového stupně) a požadované výstupní rychlosti spouštěného odvěsu a sledování procesu brždění; je-li skutečná hmotnost odvěsu jiná než deklarovaná nebo jízdní vlastnosti odlišné oproti očekávání má obsluha možnost tlačítky zvýšit nebo snížit výkon brzdy (brzdový stupeň); ruční zásah do procesu brždění samočinně blokuje regulátoru rychlosti; činnost regulátoru rychlosti obsluha obnoví novým navolením automatického provozu.

b) při komfortní sestavě zařízení AŘKB je činnost obsluhy obdobná jako ad a); regulátoru rychlosti je zadávána pouze velikost požadované výstupní rychlosti; informace o hmotnosti odvěsu zjišťuje měřič hmotnosti. možnosti zásahu do procesu brždění jsou stejné jako ad a).

c) při sestavě zařízení AŘKB pro tíhově závislou KB je činnost obsluhy stejná jako ad b); jsou-li jízdní vlastnosti odvěsu podstatně horší oproti očekávání má obsluha možnost tlačítkem předčasně ukončit brždění; ruční zásah do procesu brždění samočinně blokuje regulátoru rychlosti; činnost regulátoru rychlosti obsluha obnoví novým navolením automatického provozu.

Kolejové brzdy vybavené zařízením AŘKB lze sdružovat pod centrální řídící systém automatizace provozu spádoviště jako celku, který může být instalován i dodatečně.

Realizace
První autonomní řízení elektropneumatické kolejové brzdy bylo vybudováno pro dvoukolejnicovou KB č. 1 na vlečce společnosti DEZA a.s. Valašské Meziříčí. AŘKB je zde instalováno bez měřiče hmotnosti. V současné době jsou v provozu další aplikace AŘKB (např. ArcelorMittal, a.s. v Ostravě, žst. Brno-Maloměřice...)