DKB

DVOUKOLEJNICOVÁ KOLEJOVÁ BRZDADKB je elektropneumatická kolejová brzda sestavená ze dvou vedle sebe společně pracujících jednokolejnicových kolejových brzd (JKB). DKB se používají obvykle jen tam, kde pro nedostatek místa nelze použít provozně výhodnější dvojici jednokolejnicových brzd za sebou.

Kolejovou brzdu DKB tvoří:
- brzdicí mechanizmus (sestava brzdných a nosných skupin s trámci a brzdnými lištami)
- pneumatická soustava (soustava dvoukomorových válců připojených k dvojitému rozvodnému potrubí)

Brzdný účinek je úměrný tlaku vzduchu v brzdových válcích, k regulaci tlaku slouží
ovládací souprava.

Kolejová brzda pracuje s 5-ti brzdovými stupni a stupněm "0", kdy je brzdná síla nulová - brzda je v odbržděné poloze.

Technické údaje DKB :


   DKB vyhovuje technickým normám ČSN, oborovým technickým normám,   
  předpisům platným pro železniční provoz (TNŽ) a souvisejícím právním
  předpisům platným v ČR. Přechodnost je dána ČSN 73 6320 a předpisem ČD
  D2/1 v platném znění.

  Katalog náhradních dílů

  V případě požadavku na opravu KB nás kontaktujte, případně zašlete vyplněný
 
   poptávkový list - ke stažení ZDE.