DKB

DVOUKOLEJNICOVÁ KOLEJOVÁ BRZDA


Dvoukolejnicová kolejová brzda (DKB) je elektropneumatická kolejová brzda sestavená ze dvou vedle sebe společně pracujících jednokolejnicových kolejových brzd (JKB). Dvoukolejnicové kolejové brzdy se používají obvykle jen tam, kde pro nedostatek místa nelze použít provozně výhodnější dvojici jednokolejnicových KB za sebou.

Kolejová brzda DKB sestává ze tří základních funkčních zařízení :
- brzdící mechanizmus (sestava brzdných a nosných skupin s trámci a brzdnými lištami)
- pneumatická soustava (soustava dvoukomorových válců připojených k dvojitému rozvodnému potrubí)

Pracovním médiem brzdy je stlačený vzduch. Brzdný účinek je úměrný tlaku vzduchu v brzdových válcích, k regulaci tlaku v jednotlivých komorách brzdových válců slouží ovládací souprava napojená na zdroj stlačeného vzduchu.

DKB je obvykle provozována pouze ručně s obsluhou - brzdařem, její provoz se automatizuje jen výjimečně.

Kolejová brzda pracuje s 5-ti brzdovými stupni a stupněm "0", kdy je brzdná síla nulová - brzda je v odbržděné poloze.

Technické údaje DKB :


Bezpečnost :
Klidné vjetí a vyjetí kola z kolejové brzdy zajišťují náběhy provedené na vjezdových a výjezdových brzdných lištách. Zabezpečení vozu proti vykolejení, které může nastat při brždění kola větší silou než odpovídá jeho hmotnosti, tzv. "přebrzdění", zajišťuje vodící skupina přesahující oba konce brzdného mechanismu o minimálně 1200 mm.

JKB vyhovuje technickým normám ČSN, oborovým technickým normám a předpisům platným pro železniční provoz (TNŽ) a souvisejícím právním předpisům platným v ČR. Přechodnost je dána ČSN 73 6320 a předpisem ČD D2/1.

Katalog náhradních dílů

V případě požadavku na opravu KB stačí zaslat vyplněný poptávkový list - ke stažení ZDE.