PKB

PRUŽINOVÁ KOLEJOVÁ BRZDA


PKB slouží na spádovištích seřaďovacích nádraží jako náhrada za ručně kladené zarážky. Umísťuje se v předem vypočtené vzdálenosti za cílovou brzdou v urychlujícím sklonu směrových kolejí. Stálým působením síly pružin na brzdné lišty a tím na bloky obručí projíždějících kol snižuje rychlost projíždějících odvěsů až do jejich zastavení.

Pružinová kolejová brzda je sestavená z brzdných skupin s celistvými brzdnými trámci, pojezdových kolejnic, přídržnice Kn 60 a dřevěných pražců včetně drobného kolejiva. Dodává a vkládá se jako kompletně smontovaný celek.

PKB se vyrábí v jednotné délce 16 m od styků s kolejnicemi.

Brzdný účinek nelze po seřízení při montáži v provozu měnit ani brzdu nelze odbrzdit.

Technické údaje PKB :

PKB vyhovuje technickým normám ČSN, oborovým technickým normám a předpisům platným pro železniční provoz (TNŽ) a souvisejícím právním předpisům platným v ČR. Přechodnost je dána ČSN 73 6320 a předpisem ČD D2/1 v platném znění.