PKB

PRUŽINOVÁ KOLEJOVÁ BRZDA


Pružinová kolejová brzda je zařízení třídicí techniky, které slouží na spádovištích seřaďovacích nádraží jako náhrada za ručně kladené zarážky. Umísťuje se v předem vypočtené vzdálenosti za cílovou brzdou v urychlujícím sklonu směrových kolejí. Stálým působením síly pružin na brzdné lišty a tím na bloky obručí projíždějících kol snižuje rychlost projíždějících odvěsů až do jejich zastavení.

Pružinová kolejová brzda je sestavená z brzdných skupin s celistvými brzdnými trámci, pojezdových kolejnic, přídržnice Kn 60 a dřevěných pražců včetně drobného kolejiva. Dodává a vkládá se jako kompletně smontovaný celek. Do koleje se PKB vkládá do normálního štěrkového lože.

PKB se vyrábí v jednotné délce 16 m od styků s kolejnicemi.

Brzdný účinek PKB je vyvozen tím, že kolo železničního vozu rozevře po plynulém vjetí do brzdy brzdné trámce, tím se stlačí pružiny a zpětně přes trámce vyvolá brzdící sílu na projíždějící kolo.

Brzdný účinek nelze po seřízení při montáži v provozu měnit ani brzdu nelze odbrzdit.

Technické údaje PKB :

Bezpečnost :
K zajištění klidného vjetí kola železničního vozu do kolejové brzdy a k zamezení vykolejení vozů slouží přídržné a vodící zařízení tvořené pevným spojením kolejnice s přídržnicí, která je dostatečně delší než trámce.

PKB vyhovuje technickým normám ČSN, oborovým technickým normám a předpisům platným pro železniční provoz (TNŽ) a souvisejícím právním předpisům platným v ČR. Přechodnost je dána ČSN 73 6320 a předpisem ČD D2/1.