BAKS-V

BALENÉ KOMPRESOROVNY PRO PLNĚNÍ VLAKOVÝCH SOUPRAVKompresorovny BAKS-V jsou určeny pro plnění brzdové soustavy nákladních vozů stlačeným vzduchem. Představují alternativu k dosud nejčastějšímu způsobu, kdy se při zkouškách brzd nákladních vozů používá k naplnění systému kompresor umístěný ve strojovně lokomotivy.

Použití kompresorovny BAKS-V odstraňuje nutnost přistavení lokomotivy k soupravě, zároveň umožňuje rychlejší naplnění brzdové soustavy a poskytuje možnost plnit více souprav najednou.

Čtěte také
"Náhrada lokomotiv v době předodjezdové přípravy nákladních vlaků - možnost výrazných ekonomických přínosů pro železniční dopravce"Kompresorovna je
standardně vybavena mechanicky ovládanými brzdiči BS2, na přání zákazníka je možno ručně ovládaný brzdič nahradit elektricky ovládaným brzdičem BSE.

Vybavení kompresorovny:


- šroubové kompresory Atlas Copco
- sušička vzduchu - dle volby zákazníka:
  a/ kondenzační - TRB = +3°C - integrována přímo v kompresoru
  b/ adsorpční - TRB = -40°C
- typ CD - adsorpční látka regenerována vyrobeným stlačeným vzduchem - spotřeba vzduchu 10 až 20 % .
- typ BD - adsorpční látka regenerována ohřevem a stlačeným vzduchem - výrazně nižší spotřeba stlačeného vzduchu 1 až 1,5 %
- vzdušník 630 l - velikost vzdušníku omezena prostorovými možnostmi
- ventilátor - zajišťuje odtah vzduchu z prostoru kompresorovny
- separátor olej/voda
- brzdič BS2 nebo BSE
- výtlak chladícího vzduchu kompresorů
- sání kompresorovny - sací žaluzie ovládány počítačem, nasávaný vzduch filtrován filtrační tkaninou
- elektrorozvaděč
- skříň řídícího počítače
- výtlačné potrubí stlačeného vzduchu

Maximální výtlačný tlak kompresorovny je 7,5 bar. Soupravy se plní pod tlakem 5 bar.

Kompresory a další vybavení kompresorovny jsou řízeny počítačem. Samotné kompresory je možno provozovat v autonomním nebo skupinovém provozu. Při autonomním provozu obsluha ovládá kompresory skrze vlastní řídící jednotky kompresorů, při skupinovém provozu jsou kompresory ovládány řídícím počítačem, který mj. automaticky přepíná chod kompresorů dle naběhaných hodin.
Kompresorovna je vybavena klimatizací a elektrickými vyhřívacími tělesy.
Na přání zákazníka je možno za vzdušník nainstalovat redukční ventil, který bude na výstupu udržovat požadovaný konstantní tlak.
Samotný kontejner kompresorovny je ocelový , tepelně a zvukově izolovaný . Napojení vnitřního rozvodu kompresorovny a vnějšího rozvodu vzduchu k jednotlivým kolejím může být provedeno dle individuálních požadavků zákazníka.


Technické parametry: