Plnění vlakových souprav

BALENÉ KOMPRESOROVNY TYPOVÉ ŘADY BAKS-VKompresorovny BAKS-V jsou určeny pro plnění brzdové soustavy nákladních vozů stlačeným vzduchem. Představují alternativu k dosud nejčastějšímu způsobu, kdy se při zkouškách brzd nákladních vozů používá k naplnění systému kompresor umístěný ve strojovně lokomotivy.

Použití kompresorovny BAKS-V odstraňuje nutnost přistavení lokomotivy k soupravě, zároveň umožňuje rychlejší naplnění brzdové soustavy a poskytuje možnost plnit více souprav najednou.

Čtěte také
"Náhrada lokomotiv v době předodjezdové přípravy nákladních vlaků - možnost výrazných ekonomických přínosů pro železniční dopravce"


Jelikož je stlačený vzduch do brzdové soustavy obvykle vpouštěn a vypouštěn přes brzdič umístěný na lokomotivě, jsou také v kompresorovně zabudovány tyto brzdiče. Standardně se jedná o mechanicky ovládané brzdiče BS2. Na přání zákazníka je možno ručně ovládaný brzdič nahradit elektricky ovládaným brzdičem BSE.

Vybavení kompresorovny:

- šroubové kompresory Atlas Copco
- sušička vzduchu - dle volby zákazníka:
  a/ kondenzační - TRB = +3°C - integrována přímo v kompresoru
  b/ adsorpční - TRB = -40°C
- typ CD - adsorpční látka regenerována vyrobeným stlačeným vzduchem - spotřeba vzduchu 10 až 20 % .
- typ BD - adsorpční látka regenerována ohřevem a stlačeným vzduchem - výrazně nižší spotřeba stlačeného vzduchu 1 až 1,5 %
- vzdušník 630 l - velikost vzdušníku omezena prostorovými možnostmi
- ventilátor - zajišťuje odtah vzduchu z prostoru kompresorovny
- separátor olej/voda - odloučení oleje z kondenzátu
- brzdič BS2 nebo BSE - zajišťuje plnění a vypouštění brzdové soustavy vozů
- výtlak chladícího vzduchu kompresorů
- sání kompresorovny - sací žaluzie ovládány počítačem, nasávaný vzduch filtrován filtrační tkaninou
- elektrorozvaděč
- skříň řídícího počítače
- výtlačné potrubí stlačeného vzduchu
Maximální výtlačný tlak kompresorovny je 7,5 bar. Soupravy se plní pod tlakem 5 bar.

Dle požadavků zákazníka na kvalitu vzduchu je možno kompresorovnu vybavit adsorpční sušičkou vzduchu, která upraví tlakový rosný bod (TRB) na -40°C. Standardně je stlačený vzduch vysoušen kondenzační sušičkou na TRB +3°C.
Kompresory a další vybavení kompresorovny jsou řízeny počítačem. Samotné kompresory je možno provozovat v autonomním nebo skupinovém provozu. Při autonomním provozu obsluha ovládá kompresory skrze vlastní řídící jednotky kompresorů, při skupinovém provozu jsou kompresory ovládány řídícím počítačem, který sleduje jednotlivé agregáty a mj. automaticky přepíná chod kompresorů dle naběhaných hodin.
Kompresorovna je vybavena klimatizací a elektrickými vyhřívacími tělesy, která udržují minimální vnitřní teplotu nad 8°C.
Na přání zákazníka je možno za vzdušník nainstalovat redukční ventil, který bude na výstupu udržovat požadovaný konstantní tlak.
Samotný kontejner kompresorovny je ocelový , tepelně a zvukově izolovaný . V dolní části kontejneru jsou prostupy pro vývody potrubí od brzdičů. Napojení vnitřního rozvodu kompresorovny a vnějšího rozvodu vzduchu k jednotlivým kolejím může být provedeno dle individuálních požadavků zákazníka.

Technické parametry: