Profukovače výměnZařízení slouží k odstraňování sněhu z prostoru výměnové části výhybek mezi jazykem a opornicí. Sníh se odstraňuje proudem stlačeného vzduchu z trysek umístěných podél paty opornice obvykle v 5-ti pražcových mezerách.

Zařízení je používáno hlavně na výhybkách mechanizovaných nebo automatizovaných spádovišť seřaďovacích stanic, kde jsou rovněž instalovány i pneumatické kolejové brzdy (je využito společných rozvodů stlačeného vzduchu).

Technický popis:
- Trysky jsou umístěny v prostoru mezi opornicí a jazykem v úrovni paty opornice nebo těsně přilehlé k horní ploše paty opornice. Trysky jsou upevněny společně s rozvodným potrubím k patě opornice pomocí svěrek (toto upevnění nevyžaduje žádný konstrukční zásah do opornice).
- Trysky jsou umístěny obvykle ve 2-, 3-, 4-, 6- a 8-mé pražcové mezeře od hrotu jazyka.
- Rozvodné potrubí k tryskám je vedeno vně podél opornicových kolejnic pod úrovní T.K. v těsné blízkosti hlavy opornice tak, aby nebránilo strojnímu podbíjení štěrkového lože. Rozvodné potrubí je připevněno pomocí společných svěrek s tryskami k patě opornice.
- Přívodní potrubí k rozvodným potrubím je obvykle uloženo v 6-té pražcové mezeře v úrovni povrchu štěrkového lože.
- Skříň s elektropneumatickými ventily je umístěna mimo výhybku ve vzdálenosti cca 3,0 - 3,5 m od osy výhybky.
Toto konstrukční uspořádání již umožňuje i strojní podbíjení štěrkového lože výhybky (vyjma pražcové mezery, ve které je vedeno přívodní potrubí).


VENTILOVÁ SKŘÍŇ PROFUKOVÁNÍ VÝMĚN VSP-1

s příslušenstvím - dvojicí trubek s tryskami a propojovacím potrubím - tvoří elektropneumatické zařízení, které v zimních měsících slouží k čištění výměnové části železničních spádovištních výhybek od sněhu jeho vyfukováním stlačeným vzduchem. VSP-1 vznikla modernizací vybavení dřívější ventilové skříně EPV.

VSP-1 je vybavena dvěma pneumatickými ventily a ovládacími ventily, potrubím s tryskami a elektrickou výzbrojí, jejíž součástí je topné těleso pro ohřev proti zámrazu.

Funkce ventilové skříně VSP-1 spočívá ve střídavém intervalovém otevírání jednoho ze dvou pneumatických ventilů, kdy dojede ke vpuštění stlačeného vzduchu do potrubí s tryskami a vyfukování napadaného sněhu proudem vzduchu. Volba pneumatického ventilu a jeho intervalové otevírání, dle intenzity sněžení, jsou řízeny samočinně řadičem z reléové ústředny. Samočinný řadič uvádí do provozu obsluha spádoviště.

Zapínání ohřevu proti zámrazu může být podle provedení elektroinstalace na spádovišti buď ruční vypínačem, nebo samočinné, ovládané termostatem.

Rozměry zařízení :
délka- 640 mm
šířka - 500 mm
výška - 360 mm / včetně nosné konstrukce 600 mm
hmotnost - 64 kg