JKB

JEDNOKOLEJNICOVÁ KOLEJOVÁ BRZDA



JKB je elektropneumatická kolejová brzda používaná při mechanizaci či automatizaci spádovišť a na vlečkách, je-li požadován velký brzdný výkon.

Kolejovou brzdu JKB tvoří:
- brzdicí mechanizmus (sestava brzdných a nosných skupin s trámci a brzdnými lištami, instalovaných podél jedné kolejnice)
- přídržné a vodicí zařízení (ochrana proti vykolejení)
- pneumatická soustava (soustava dvoukomorových válců připojených k dvojitému rozvodnému potrubí)

JKB může být sestavena ze tří až šesti brzdných článků, podle požadovaného výkonu.

Brzdný účinek je úměrný tlaku vzduchu v brzdových válcích, k regulaci tlaku slouží
ovládací souprava.

Podle vybavení spádoviště může být JKB provozována buď automaticky bez potřeby obsluhy, nebo ručně s obsluhou - brzdařem.

Kolejová brzda pracuje s 5-ti brzdovými stupni a stupněm "0", kdy je brzdná síla nulová - brzda je v odbržděné poloze.

Technické údaje JKB :




JKB vyhovuje technickým normám ČSN, oborovým technickým normám, předpisům platným pro železniční provoz (TNŽ) a souvisejícím právním předpisům platným v ČR. Přechodnost je dána ČSN 73 6320 a předpisem ČD D2/1 v platném znění.

Katalog náhradních dílů

V případě požadavku na opravu KB nás kontaktujte, případně zašlete vyplněný poptávkový list - ke stažení ZDE.