JKB

JEDNOKOLEJNICOVÁ KOLEJOVÁ BRZDAJednokolejnicová kolejová brzda (JKB) je elektropneumatická kolejová brzda, používaná při mechanizaci či automatizaci spádovišť a na vlečkách, je-li požadován velký brzdný výkon.

Kolejová brzda sestává ze tří základních funkčních zařízení :
- brzdící mechanizmus (sestava brzdných a nosných skupin s trámci a brzdnými lištami, instalovaných podél jedné kolejnice)
- přídržné a vodící zařízení (ochrana proti vykolejení)
- pneumatická soustava (soustava dvoukomorových válců připojených k dvojitému rozvodnému potrubí)

JKB může být sestavena ze tří až šesti brzdných článků, podle požadovaného výkonu.

Pracovním médiem brzdy je stlačený vzduch. Brzdný účinek je úměrný tlaku vzduchu v brzdových válcích, k regulaci tlaku v jednotlivých komorách brzdových válců slouží ovládací souprava napojená na zdroj stlačeného vzduchu.

Podle vybavení spádoviště může být JKB provozována buď automaticky bez potřeby obsluhy, nebo ručně s obsluhou - brzdařem.

Kolejová brzda pracuje s 5-ti brzdovými stupni a stupněm "0", kdy je brzdná síla nulová - brzda je v odbržděné poloze.

Technické údaje JKB :


Bezpečnost :
Klidné vjetí a vyjetí kola z kolejové brzdy zajišťují náběhy provedené na vjezdových a výjezdových brzdných lištách. Zabezpečení vozu proti vykolejení, které může nastat při brždění kola větší silou než odpovídá jeho hmotnosti tzv. "přebrzdění", zajišťuje vodící skupina přesahující oba konce brzdného mechanismu o minimálně 1200 mm.

JKB vyhovuje technickým normám ČSN, oborovým technickým normám a předpisům platným pro železniční provoz (TNŽ) a souvisejícím právním předpisům platným v ČR. Přechodnost je dána ČSN 73 6320 a předpisem ČD D2/1.

Katalog náhradních dílů

V případě požadavku na opravu KB stačí zaslat vyplněný poptávkový list - ke stažení ZDE.