OKB

OBLOUKOVÁ KOLEJOVÁ BRZDAOKB je elektropneumatická kolejová brzda používaná při mechanizaci či automatizaci spádovišť a na vlečkách, je-li požadován velký brzdný výkon.
Vkládá se do oblouku všude tam, kde stavební uspořádání kolejiště nedovoluje vložení do přímé koleje.
Minimální oblouk pro spolehlivou funkci OKB je stanoven na 180 m.

Kolejovou brzdu OKB tvoří :
- brzdicí mechanizmus (sestava brzdných a nosných skupin s trámci a brzdnými lištami, instalovaných podél jedné kolejnice)
- přídržné a vodicí zařízení (ochrana proti vykolejení)
- pneumatická soustava (soustava dvoukomorových válců připojených k dvojitému rozvodnému potrubí)

Oblouková kolejová brzda může být sestavena ze tří až ze šesti brzdných článků, podle požadovaného výkonu.

Brzdný účinek je úměrný tlaku vzduchu v brzdových válcích, k regulaci tlaku slouží
ovládací souprava.

Podle vybavení spádoviště může být OKB provozována buď automaticky bez potřeby obsluhy, nebo ručně s obsluhou - brzdařem.

Kolejová brzda pracuje s 5-ti brzdovými stupni a stupněm "0", kdy je brzdná síla nulová - brzda je v odbržděné poloze.

Technické údaje OKB :OKB vyhovuje technickým normám ČSN, oborovým technickým normám a předpisům platným pro železniční provoz (TNŽ) a souvisejícím právním předpisům platným v ČR. Přechodnost je dána ČSN 73 6320 a předpisem ČD D2/1 v platném znění.

Katalog náhradních dílů

V případě požadavku na opravu KB nás kontaktujte, případně zašlete vyplněný
poptávkový list - ke stažení ZDE.