OKB

OBLOUKOVÁ KOLEJOVÁ BRZDAOblouková kolejová brzda (OKB) je elektropneumatická kolejová brzda, používaná při mechanizaci či automatizaci spádovišť a na vlečkách, je-li požadován velký brzdný výkon.

Vkládá se do oblouku všude tam, kde stavební uspořádání kolejiště nedovoluje vložení do přímé koleje nebo je třeba co nejvíce využít přímou část směrové koleje, kdy brzda musí být vložena do výjezdového oblouku výhybky. Minimální oblouk pro spolehlivou funkci KB je stanoven na 180 m.

Kolejová brzda OKB sestává ze tří základních funkčních zařízení :
- brzdící mechanizmus (sestava brzdných a nosných skupin s trámci a brzdnými lištami, instalovaných podél jedné kolejnice)
- přídržné a vodící zařízení (ochrana proti vykolejení)
- pneumatická soustava (soustava dvoukomorových válců připojených k dvojitému rozvodnému potrubí)

Oblouková kolejová brzda může být sestavena ze tří až ze šesti brzdných článků, podle požadovaného výkonu.

Pracovním médiem brzdy je stlačený vzduch. Brzdný účinek je úměrný tlaku vzduchu v brzdových válcích, k regulaci tlaku v jednotlivých komorách brzdových válců slouží ovládací souprava napojená na zdroj stlačeného vzduchu Podle vybavení spádoviště může být OKB provozována buď automaticky bez potřeby obsluhy, nebo ručně s obsluhou - brzdařem.

Kolejová brzda pracuje s 5-ti brzdovými stupni a stupněm "0", kdy je brzdná síla nulová - brzda je v odbržděné poloze.

Technické údaje OKB :Bezpečnost :
Klidné vjetí a vyjetí kola z kolejové brzdy zajišťují náběhy provedené na vjezdových a výjezdových brzdných lištách. Zabezpečení vozu proti vykolejení, které může nastat při brždění kola větší silou než odpovídá jeho hmotnosti tzv. "přebrzdění", zajišťuje vodící skupina přesahující oba konce brzdného mechanismu o minimálně 1200 mm.

OKB vyhovuje technickým normám ČSN, oborovým technickým normám a předpisům platným pro železniční provoz (TNŽ) a souvisejícím právním předpisům platným v ČR. Přechodnost je dána ČSN 73 6320 a předpisem ČD D2/1.

Katalog náhradních dílů
V případě požadavku na opravu KB stačí zaslat vyplněný poptávkový list - ke stažení ZDE.